• به ما بپیوندید
By admin
31 ژانویه 2016
0

مناطق نمونه گردشگري مناطقي هستند كه در طرح هاي توسعه و عمران منطقه اي، ناحيه اي و جامع تصويب شده و داراي محدوده و مساحت معين مي باشند و در جوار جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي، طبيعي و يا مكان هايي كه پتانسيل ايجاد تأسيسات گردشگري را دارند، به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غير دولتي تأسيس و اداره مي شود.

در استان لرستان به واسطه وفور جاذبه هاي طبيعي و تاريخي كه برخي از آنها در سطوح ملي و بين المللي مطرح مي باشند، مناطق نمونه گردشگري فراواني تعيين و مطالعات آن ها انجام شده است...

By admin
10 آوریل 2014
0

به نقل از خبر گذاری ایسنا، به مناسبت ایام مبارک  22 بهمن یک نمایشگاه زمستانه با موضوع  انقلابی برای گردشگران برگزار میگردد.

زمان:12 تا 22 بهمن

مکان:قلعه فلک الفلاک

By admin
10 آوریل 2014
0

این پروژه  با هدف ایجاد یک پارک مصنوعی قصد دارد مکانی شاد برای گردشگران ایرانی و خارجی فراهم نماید.