• به ما بپیوندید

 

 

درباره خرم آباد

استان لرستان
استان لرستان با وسعت حدود 28559 كيلومتر مربع در غرب ايران قرار گرفته است.اين استان، از شمال به استان‌هاي مركزي و همدان؛ از جنوب به استان خوزستان؛ از شرق به استان اصفهان واز غرب به استان‌هاي كرمانشاه و ايلام محدود است. اشترانكوه با چهار هزار و پنجاه متر ارتفاع بلندترين نقطه استان لرستان است.پست‌ترين نقطه آن در جنوبي‌ترين ناحيه استان واقع شده و حدود 500 متر از سطح درياي آزاد ارتفاع دارد. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري در سال1375 استان لرستان داراي نه شهرستان، 10 شهر، 20 بخش، 81 دهستان و 2842 آبادي داراي سكنه بوده و مركز آن شهر خرم‌آباد است. شهرستان‌هاي استان عبارتند از: خرم‌آباد، بروجرد، اليگودرز، دورود، ازنا، كوهدشت، دلفان، سلسله و پل‌دختر.

شهر خرم آباد
خرم آباد مركز شهرستان خرم آباد و نيز مركز استان لرستان است. . شهر در ارتفاع 1147/8متري از سطح دريا و در ميان دره‌هاي زاگرس قرار دارد. فاصله خرم آباد تا بروجرد 110 كيلومتر، تا تهران 490 كيلومتر و تا اهواز 390 كيلومتر است. خرم آباد بر سر شاهراه تهران-خوزستان قرار گرفته و داراي اهميت ارتباطي و راهبردي است
خرم‌آباد مركز شهرستان خرم‌آباد و استان لرستان است. اين شهرستان از شمال به شهرستان سلسله، از شمال‌ شرق به شهرستان بروجرد، از شرق به شهرستان‌هاي دورود و اليگودرز، از جنوب به شهرستان انديمشك و از غرب و جنوب غرب به شهرستان‌هاي كوهدشت، دوره و پلدختر محدود مي‌شود
آب و هوا
اين شهر داراي آب و هوايي معتدل و نيمه مرطوب است، وجود منابع آب‌هاي زير زميني و چشمه‌هاي درون شهر از نكات قابل توجه در جغرافياي شهر خرم‌آباد است
سوغات
از مهمترين ره‌آوردهاي خرم‌آباد مي‌توان به نوعي نان محلي به نام نان ساجي، لبنيات، كاك، ترخينه و عسل اشاره كرد. همچنين مي‌توان گليم، جاجيم و صنايع چوبي را به عنوان ديگر ره‌آوردهاي اين شهر به شمار آورد.