• به ما بپیوندید

مناطق نمونه گردشگری

مناطق نمونه گردشگری

مناطق نمونه گردشگري مناطقي هستند كه در طرح هاي توسعه و عمران منطقه اي، ناحيه اي و جامع تصويب شده و داراي محدوده و مساحت معين مي باشند و در جوار جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي، طبيعي و يا مكان هايي كه پتانسيل ايجاد تأسيسات گردشگري را دارند، به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط بخش غير دولتي تأسيس و اداره مي شود.

در استان لرستان به واسطه وفور جاذبه هاي طبيعي و تاريخي كه برخي از آنها در سطوح ملي و بين المللي مطرح مي باشند، مناطق نمونه گردشگري فراواني تعيين و مطالعات آن ها انجام شده است. لذا با توجه به فراهم آمدن امكانات زيرساختي از قبيل راه، ‌آب، برق،‌ شبكه مخابرات و گاز در بسياري از اين مناطق،‌ آماده واگذاري به بخش خصوصي و جذب سرمايه گذار هستند.

مناطق نمونه گردشگری خرم آباد

ردیف نام منطقه نمونه
1 پارك جنگلي مخملكوه
2 پارك جنگلي شوراب
3 قلعه فلک الافلاک
4 کمالوند
5 كلدر
6 گل زرد
7 قلعه گل
8 سراب ناوه کش
9 دره اناران
10 کاکارضا