• به ما بپیوندید

افتتاح پروژه ساخت پارک توریستی

افتتاح پروژه ساخت پارک توریستی

این پروژه  با هدف ایجاد یک پارک مصنوعی قصد دارد مکانی شاد برای گردشگران ایرانی و خارجی فراهم نماید.