• به ما بپیوندید

آثار باستانی

بخشی از شناخت فرهنگ ایرانی در گرو مطالعه آثار تاریخی به جا مانده از دوره های پیشین میباشد.

0

51 کیلومتر غرب خرم آباد - جاده کوهدشت
0

جاده کمربندی خرم آباد - اندیمشک - کیلومتر 7 - فرعی جنب زندان پارسیلون
0

خرم آباد - پشته حسین آباد
0

خیابان حافظ - خیابان باستان - روبروی کتابخانه شهید مطهری
0

خیابان حافظ - میدان بزرگ
0

خرم آباد - خیابان امام (ره) - دوازده برجی - روبروی قلعه فلک الافلاک - خانه جهانگرد (آخوند ابو)
0

خرم آباد - سبزه میدان - خیابان مجاهدین اسلام
0

خرم آباد - میدان امام حسین (ع) (شقایق سابق)
0

خرم آباد - خیرآباد - انتهای خیابان تمدن
5

خرم آباد - خیابان امام (ره) - دوازده برجی